SubFloor

Kontakt

Uppreglade golv med sunda och praktiska lösningar för ventilation, installationer, akustik och utemiljöer

Med SubFloor Golvregelsystem får du golvet precis så jämnt och snyggt som du önskar. Den smarta lösningen är att golvreglarna hålls uppe med justerbara skruvar som ger exakt höjd för att eliminera de ojämnheter och nivåskillnader som finns i underlaget.

Luftspalten som bildas är dessutom ett perfekt utrymme för att dra och gömma installationer. Ovanpå reglarna monteras en golvspånskiva och därefter är det fritt fram att välja precis det golvmaterial du har tänkt dig i rummet. Parkett, laminat och plastmatta samt tillsammans med gips/spackel även klinker.

Företaget har produkter i följande kategorier:

Kontakt

Kylarvägen 7
541 34 Skövde
Sverige
Facebook